Home

Biz de kabul etmiyoruz!

BÜ Mezunları Kabul Etmiyor

İmza Kampanyası

Boğaziçi Üniversitesi Mezunları: Biz de Kabul Etmiyoruz!

Mezunu olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden 1 Ocak 2021 tarihli rektör atamasını kabul etmiyoruz. BÜ Senatosu’nun 2012 yılında kabul ettiği aşağıdaki ilkeleri biz de destekliyoruz:

1 – Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

2 – Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

3 – Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.

BÜ mezunları olarak, öğrencilerin, çalışanların ve öğretim üyelerinin üniversitenin özerk yapısını koruma mücadelesinin yanındayız.

BÜ Mezunları


İmzalamak icin lütfen buraya tıklayın!


İmzalamak için doğrudan bağlantı:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRITu1tiIJpYOW8tfc5QUSuGxWyyZav5P_QqhI1t6xZcAjnQ/viewform
Şimdiye kadar atılan imzaları linkten görebilirsiniz: https://bit.ly/2XglZqE

İmza Sayısı Grafik ve Tablolar

Lütfen bu duyuruyu diğer Boğaziçi Üniversitesi mezunları ile paylaşınız.

Ögretim Üyelerinin Açıklamaları

  • BÜ Ögretim Üyeleri: Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz

1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980’lerin askerî vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016’dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır. Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Üniversite senatosunun 2012 yılında kabul ettiği ilkelerden ödün vermeyecegiz:

1. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

2. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş̧ kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

3. Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.

Üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte bu ilkelerin takipçisiyiz.

  • BÜ Academics: We Do Not Accept, We Do Not Give Up!

On January 1, 2021 at midnight an academic outside Boğaziçi University community was appointed as rector, which is a practice introduced for the first time after the 1980s military tutelage. This is yet another case of many ongoing anti-democratic practices since 2016, aiming at abolishing rectorial elections. We do not accept it as it clearly violates academic freedom and scientific autonomy as well as the democratic values of our university. We refuse to compromise the principles the University Senate officially stated in 2012:

1 – To enhance scientific research and social development, it is indispensable that universities be free from any pressure or influence from a person or an institution and must not be used as a political tool.

2 – For academic freedom, it is imperative that decision-making processes be delegated to democratically elected academic administrators and boards. All academic administrators including the Rector, Deans, Directors of Institute, Directors of Schools and Department Heads can be appointed only after being elected by the university community.

3 – As universities are autonomous constitutional establishments, it is vital that university instructors and/or university boards decide on academic programs and research policies, which is an essential prerequisite for scientific freedom and creativity.

We strictly adhere to the principles above and we pledge to follow them up with all the other members of our university community.

BÜ Ögretim Üyeleri – 08 Ocak 2021